Monday, February 15, 2010

Jens Stoltenberg/ PM/ NORWAY: Nå kan du delta på www.samarbeidforarbeid.no.....!!!

I dag lanserer vi "Samarbeid for Arbeid" - du kan delta på www.samarbeidforarbeid.no‏

Fra: Jens Stoltenberg (no-reply@dna.no)
Sendt: 15. februar 2010 12:11:13
Til: shanmugappirabunalliah@hotmail.com

Nå kan du delta på www.samarbeidforarbeid.no

I dag starter regjeringen det store rådslaget "Samarbeid for Arbeid" – www.samarbeidforarbeid.no

Jeg skal i dag blant annet på besøk til den norske IT-bedriften Opera, møte norske Gründere og besøke Sogn videregående skole.

Klokken 15.30 i dag skal jeg i nettmøte om rådslaget på VG.no. Jeg håper du deltar hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Alle nyheter fra dagens lansering av "Samarbeid for Arbeid" får du på www.arbeiderpartiet.no

Det er hverandres arbeid og hverandres kunnskap vi skal leve av i framtiden. Derfor inviterer regjeringen nå til en bred samfunnsdebatt om en rekke spørsmål som om hvordan vi kan styrke kunnskapen i landet vårt, hvordan vi kan få til økt etablering av nye virksomheter, hvordan vi kan redusert sykefraværet og hvordan vi kan hindre at så mange faller fra i videregående skole.

Les mer om hvordan DU kan bidra i rådslaget på www.samarbeidforarbeid.noJens Stoltenberg
Statsminister og leder av Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Postboks 8743 Youngstorget, 0028 Oslo
Tlf: 24 14 40 00 | Faks: 24 14 40 01
E-post: post@arbeiderpartiet.no

No comments: