Wednesday, July 21, 2010

en stor utstilling av og med ungdom med minoritetsbakgrunn. Gjennom ulike kreative uttrykk gis minoritetsungdom mulighet til å definere seg selv og .!

|Kari Voss Sørhus


Innvandrerungdom. Fremmedkulturell. Minoritetsungdom.
Etnisk minoritet. Andregenerasjons innvandrer. Ikke-vestlig. Neger. Guling. Svarting. Mulatt. Etterkommer. Utlending. Muslim. Blandingsbarn. Fremmed. Bindestreksbarn. Førstegenerasjons nordmann. Norsk.


Kjenner du deg igjen?Ville du brukt noen av disse ordene for å beskrive deg selv?
2gether og Museumssenteret i Hordaland arrangerer ustillingen ”Bak Stereotypien”. Vi skal lage en stor utstilling av og med ungdom med minoritetsbakgrunn. Gjennom ulike kreative uttrykk gis minoritetsungdom mulighet til å definere seg selv og fortelle sin egen versjon av virkeligheten.
Utstillingen åpner i Rådhuset 22.oktober under Internasjonal Uke i Bergen og vil senere være en del av en utstilling i regi av Museumssenteret i Hordaland.
I forbindelse med utstillingen arrangerer vi kurs i ulike kreative uttrykk, der målet er å komme fram til et ferdig utstillingsprodukt.


Kurs for ungdom i august/september:

Digitale fortellinger (enkel medieproduksjon bestående av foto, film, tekst og lyd)
Kursholder: Christine Haugsten Ellefsen fra Museumssenteret i Hordaland
Lørdag 28.august og Søndag 29.august kl 10-17 på BIKS.
Fotokurs (Innføring i fototeknikk, foto som uttrykksform, redigering og ferdigstilling av foto)
Kursholder: Fotograf Andreas Roksvåg (http://www.andreasroksvaag.com)
Lørdag 4.september og søndag 5.september kl 10-17 på BIKS.
Oppfølging lørdag 12.september. Ferdigstillingen av bilder 2.oktober.
Det er mulig å låne kamera hvis du ikke har tilgang på eget kamera.


Filmkurs (Innføring i filmproduksjon, redigering, klipping og ferdigstilling av film)
Lørdag 11.september og søndag 12.september.

Er du mellom 13 og 30år og har lyst til å være med på kurs? Du trenger ingen forkunnskap for å delta! Men det er begrenset med plasser, så det er viktig at du melder deg på så fort som mulig. Send en mail til christinehaugstenellefsen@muho.no og fortell hvilket kurs du vil være med på.

Send gjerne denne e-posten videre til andre du tror kan være interessert i å delta. For mer informasjon se: www.2gether.no

Mvh
2gether og MuHo