Thursday, May 12, 2016

Vil hjelpe flere barn som blir mobbet!

Vil hjelpe flere barn som blir mobbet: Regjeringen vil at Barneombudet skal hjelpe flere barn som mobbes. Det er spesielt tre punkter regjeringen ønsker at Barneombudet skal jobbe med: De ønsker at vi skal være partsmedhjelper for barn og unge i mobbesaker som er spesielt vanskelig. En partsmedhjelper er en slags barnas advokat i alvorlige saker. De ønsker at Barneombudet skal passe på kommuner hvor …

Wednesday, April 20, 2016

Shiv Visvanathan on Justin Trudeau's apology for the 1914 Komagata Maru incident

Shiv Visvanathan on Justin Trudeau's apology for the 1914 Komagata Maru incident: History rarely produces moments of epiphany, where politics appears as a creative act of redemption and the future becomes a collective act of healing. Each society carries its wounds like a burden,