Thursday, May 12, 2016

Vil hjelpe flere barn som blir mobbet!

Vil hjelpe flere barn som blir mobbet: Regjeringen vil at Barneombudet skal hjelpe flere barn som mobbes. Det er spesielt tre punkter regjeringen ønsker at Barneombudet skal jobbe med: De ønsker at vi skal være partsmedhjelper for barn og unge i mobbesaker som er spesielt vanskelig. En partsmedhjelper er en slags barnas advokat i alvorlige saker. De ønsker at Barneombudet skal passe på kommuner hvor …

No comments: