Friday, October 24, 2008

REGNBUE: NY AMATØRTEATERGRUPPE I DRAMMEN

Drammen har fått en ny amatørteatergruppe. "Regnbue" består av amatørskuespillere med innvandrerbakgrunn, og deres første teateroppsetning blir forestillingen "Vente på Godot".

KARIANNe GRINDEM
I morgen er publikum velkommen til generalprøve og forhåndsvisning av første akt.

– Dette er en helt ny gruppe, og de står på scenen for første gang, forklarer Refka Kovac, kulturkonsulent i Kulturtjenesten. Kovac jobbet med amatørteater for ungdommer, da noen spurte henne om hvorfor det ikke var noe amatørteater for voksne. Dermed tok kulturtjenesten initiativ til å starte opp Regnbue.

Egentlig skulle "Vente på Godot" hatt première i dag, men stykket var litt vanskeligere enn de først trodde. Derfor vil premièren bli forskjøvet. Den nye premièredatoen vil bli bestemt i neste uke.

– Det er et ganske vanskelig stykke. Men skuespillerne står på og er engasjerte, sier Kovac.

Regnbue er et samarbeid mellom kulturtjenesten i Drammen kommune, Nedre Buskerud Teaterverksted, Norsk Teaterråd og Norsk Teaterverksted.

dt.no /Publisert onsdag 22. oktober 2008 kl. 05:00

(Det var bra erfaring til å delta i teaterverkstedet og fikk trening i teaterstykket.
Jeg og Sanjayan deltok i teaterverksted fra juni.2008 til okt.2008.Lærer:Ronny/AU Educated.)

Wednesday, August 6, 2008

AN OPEN LETTER TO NORWEGIAN PRIME MINISTER!

DEAR MR.JENS STOLTENBERG ESQ/ HON.P.M. of NORWAY,

I am writing this letter regarding the sales of Norway weapons/Rockets/RPG/MBG to SRILANKA through Chezh Republic worth of 14 million dollars!We saw 2 different news reports which revealed the sales through another country which really destroyed many 1000s of homes,lives,livelihood of poor Tamil farmers, workers,students etc.

Those weapons as well as brutal policy of GOSL on military solution made more than 300000 IDPs living in jungles,streets and camps as well as refugees fleeing to India and EU,AU,NA.

We knew Norwegian weapons were sold through other countries such as USA,NATO etc.
But unfortunately those recent sales to GOSL through Czech republic made many people as IDPs. Everyday many refugees are taking the risk of crossing palk-strait to TN,India as well as other countries!

But Tamil refugees arriving to Norway through various barriers facing rejection immediately.But because of work permit given by your Govt.after rejecting the asylum cases( which is not reasonable) most of them manage to get jobs through friends and became tax-payers of Norway. We hope you will be kind enough to give them residence permit as they lost everything for the Norwegian weapons!

After Tsunami many Tamil people are still waiting for help languishing in the Camps!
We saw news report that many NGOs in Norway still keeping a lot of funds which shd have been used in NESL for Tsunami victims.Please take urgent action to use that help. GOSL used UN-Tsunami fund 1.4 billion of 1.8 billion USD mostly to South SL.

Please take necessary action to find political solution in SL soon with the help of UN/USA/INDIA/EU/JAPAN etc and use those funds to victims of NESL very soon directly.

Urgent peace/SL-multiparty-delegation shd go to Vanni for talk and to implement Indo-lanka pact of 1987 and Banda-Chelva pact of 1956 to do justice to NESL people.

We are very thankful to the Norwegian leaders and Govt. for their great and valuable services and help so far! We hope you will continue your great services to SL.

We observe that there are many discussions/debates regarding refugees settlement in various communes!Most of them refuse to accept refugees!But as you did to those Polish/Eastern european immigrants, you can give refugees from Asia/Africa/LA/ME immediately on arrival temporary residence permit/work permit/language education, most of them shall get job through various canals and become intergrated soon!
Poverty, weapon sales/commissions,corruption,globalisation,racism/discriminations/ favouritisms ,hate,wrong policies of leaders, natural disasters are those reasons for creation of refugees/idps throughout the world!

Tuesday, June 10, 2008

NORGES MINORITETS FORUM

Det bor flere tusen mennesker fra annen kultur, språk, religion i Norge med Nordmenn som er "Native People"som inkluderer Norsk,Samisk og andre . Det er ikke lov å diskriminere noen på grunn av hudfarge,religion,kultur, tradisjon eller språk. Men det foregår diskriminering og rasistisk verbal, mental og fysisk trakkasering, ekskludering, isolering av minoriteter og skjulte rasisme! Det er mange som er interessert til integrering, inkludering, dialog, vennskap, likhet, harmoni og framgang. Men det er noen krefter som sier en ting og gjør en annen ting!

Vi skal prøve best mulig å hjelpe til å ha et samfunn med rettferdighet, likhet, frihet, respekt, vennlighet, solidaritet, samarbeid og framgang!

Vi skal samle, organisere, koordinere, veilede, rådgive og lede alle som har minoritetsbakgrunn og samarbeide, koordinere, veilede, rådgive, vise riktig vei til majoritetssamfunn om hva som skal gjøres i viktig, samfunnsnyttig oppgaver og "Policy Making". Vi håper å ha dialog og samarbeid med alle politisk partier som er åpen, inkluderende, fordomfri,respektabel og vennlig.
Viktig mål er et rettferdig og harmonisk "MODEL" samfunn hvor ingen er redd for noen og ingen diskriminerer eller hater noen pga ulike bakgrunn som rase,religion,hudfarge,navn eller kultur.

Vi kan også vise Verden at vi kan fungere som et dynamisk flerekultursamfunn med nye id'eer og masse kreativ oppfinnsomhet for nye veier! Vi kan samarbeide med "Verdens folk" fra Norge for å beskjempe fattigdomhelvete, miljøkaos,kriminalitet, vold og våpenkultur, rasisme, undertrykking og urettferdigheter. Vi kan vise vei til "Nye Verden" om fornuftig forbruk av ressurser og varer/goder/tjenester og vitenskap, forskning og teknologi.

Vi håper at vi kan spille en viktig rolle i politikk, økonomi, samfunn, kultur, utdanning, forsking,
religion, media og alle andre arenaer som berører alle norges borgere!
Rettferdighet, fred, vennskap, harmoni , glede og framgang til alle i Norge! også i Verden!!