Tuesday, January 5, 2010

SL: Min.Solheim har nå gått ut offentlig/forsikret om at den norske hjelpen til SL når frem/han vil følge nøye! Hvor er savnede Tsumihjelp 471m$ i SL?

Tamiler Ønsker demokratisering

La oss bidra, Solheim!

DR.PANCHAKULASINGAM KANDIAH
leder, Landsrådet for eelam-tamiler (NCET)

Sri Lanka. Utviklingsminister Erik Solheim har nå gått ut offentlig og forsikret om at den norske hjelpen til Sri Lanka når frem, og at han vil følge pengene nøye. Vi tviler ikke på de gode intensjonene, men frykter at situasjonen ikke er så enkel som Solheim vil ha det til.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3450058.ece
Bør nå dit de skal.
Erfaringene fra tiden etter tsunamien viser at pengene den gangen ikke nådde de mest trengende. Regjeringen på Sri Lanka kanaliserte pengene til private kontraktører i sør, og den singalesiske eliten beriket seg ytterligere.
Dette må vi nå unngå. Situasjonen for tamilene på Sri Lanka er så alvorlig at det vil være svært uheldig hvis de ikke får den støtten de trenger. Som norske skattebetalere mener vi dessuten vi har krav på å vite hvordan pengene brukes, vi trenger gjennomsiktighet. Det nyvalgte Landsrådet for eelam-tamiler håper derfor utviklingsminister Solheim vil inkludere oss i gjenoppbyggingsarbeidet fra norsk side.
Tung dag.
17. mai i år var en spesiell dag for oss tamiler i Norge. Vanligvis gleder vi oss over feiringen av nasjonaldagen, men i år sørget vi. Denne dagen knuste den srilankiske regjeringshæren den tamilske motstandsbevegelsen. Det ble starten på interneringen av hundretusener av tamiler. 17. mai 2009 ble den tyngste dagen i vår historie.
Nå sier regjeringen at den i løpet av desember vil løslate de 150000 tamilene som fortsatt er internert. Det er ikke én dag for tidlig. I en rapport fra oktober konkluderte Human Rights Watch med at forholdene i leirene var forferdelige, med desperat mangel på mat, vann og helsestell.
Få får vende tilbake.
Men flyktningene slippes ut uten noen plan for gjenbosetting. De færreste får vende tilbake til områdene de bodde i før de ble tvunget inn i interneringsleirene. De vil fortsatt være internflyktninger. Årsaken er at store landområder på Jaffna-halvøya og i Vanniregionen er okkupert av militæret og definert som «høysikkerhetssoner».
Mens kampene raste på Sri Lanka i vår, rykket Folkehelseinstituttet ut og advarte om at konflikten påførte den norsk-tamilske befolkningen store traumer. Vi i Landsrådet for eelam-tamiler tror konstruktiv handling er veien ut av håpløshet, frustrasjon og depresjon.
Mye kompetanse.
Vi vil bidra til det norske gjenoppbyggingsarbeidet på Sri Lanka. Vi vil bidra til at midlene når de som virkelig trenger dem. Vi har mye kompetanse og lokalkjennskap som norske myndigheter bør nyttiggjøre seg av. Vi håper Solheim tar imot utfordringen: Bruk oss i gjenoppbyggingsarbeidet på Sri Lanka!
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3450058.ece
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plunder for business, double enterprise of Sri Lanka Army

Sri Lanka Army deployed in Mullaiththeevu has started dismantling and destroying the houses belonging to the Tamils, an eye-witness who recently visited Ki'linochchi and Mullaiththeevu districts told TamilNet Tuesday. The SLA soldiers were seen shifting valuable timber used in buildings, windows and doors to other Sinhalese areas through Weli-ioya. The SLA has also opened up motor spare parts shops at Maangku'lam along A9 route and selling the vehicle parts belonging to displaced Tamils. The eye-witness also reported that he had seen more than 100,000 motorcycles and similar amount of tractors, many buses, vans, cars, bicycles lying on the roadside.

A bicycle can be bought for Rs. 500 at the SLA-operated spare parts shop.

In many areas Army is dismantling the vehicles and smuggling the spare parts to other areas including Vavuniyaa.

No comments: