Tuesday, June 10, 2008

NORGES MINORITETS FORUM

Det bor flere tusen mennesker fra annen kultur, språk, religion i Norge med Nordmenn som er "Native People"som inkluderer Norsk,Samisk og andre . Det er ikke lov å diskriminere noen på grunn av hudfarge,religion,kultur, tradisjon eller språk. Men det foregår diskriminering og rasistisk verbal, mental og fysisk trakkasering, ekskludering, isolering av minoriteter og skjulte rasisme! Det er mange som er interessert til integrering, inkludering, dialog, vennskap, likhet, harmoni og framgang. Men det er noen krefter som sier en ting og gjør en annen ting!

Vi skal prøve best mulig å hjelpe til å ha et samfunn med rettferdighet, likhet, frihet, respekt, vennlighet, solidaritet, samarbeid og framgang!

Vi skal samle, organisere, koordinere, veilede, rådgive og lede alle som har minoritetsbakgrunn og samarbeide, koordinere, veilede, rådgive, vise riktig vei til majoritetssamfunn om hva som skal gjøres i viktig, samfunnsnyttig oppgaver og "Policy Making". Vi håper å ha dialog og samarbeid med alle politisk partier som er åpen, inkluderende, fordomfri,respektabel og vennlig.
Viktig mål er et rettferdig og harmonisk "MODEL" samfunn hvor ingen er redd for noen og ingen diskriminerer eller hater noen pga ulike bakgrunn som rase,religion,hudfarge,navn eller kultur.

Vi kan også vise Verden at vi kan fungere som et dynamisk flerekultursamfunn med nye id'eer og masse kreativ oppfinnsomhet for nye veier! Vi kan samarbeide med "Verdens folk" fra Norge for å beskjempe fattigdomhelvete, miljøkaos,kriminalitet, vold og våpenkultur, rasisme, undertrykking og urettferdigheter. Vi kan vise vei til "Nye Verden" om fornuftig forbruk av ressurser og varer/goder/tjenester og vitenskap, forskning og teknologi.

Vi håper at vi kan spille en viktig rolle i politikk, økonomi, samfunn, kultur, utdanning, forsking,
religion, media og alle andre arenaer som berører alle norges borgere!
Rettferdighet, fred, vennskap, harmoni , glede og framgang til alle i Norge! også i Verden!!

No comments: